20120822-113606.jpg

Den avståndslagda varianten av helikopterminan PVM.

Helikoptermina PVM/ПВМ

Lenta rapporterar idag att helikopterminan PVM kommer att börja anskaffas till de väpnade styrkorna från och med 2013. Minan har en verkansdel med riktad sprängverkan och aukustiska sensorer. Den finns i två varianter, då som platslagd och avståndslagd.

Utvecklingen av minan påbörjades under tidigt 1990-tal och återupptogs efter sekelskiftet. Minan kan användas för att försvara områden och knutpunkter mot fientlig luftlandsättning alternativt begränsa rörligheten för motståndaren på djupet. Minan kan programmeras med avseende viloläge och aktiveringsläge samt självdestruktion.

Minans verkansdel styrs via ett servo och riktas in automatiskt mot målet och avfyras när det kommer in i enhetens eldområde. Sensorerna kan detektera målet på ett avstånd upp till 1000 meter och kan med stridsdelens RSV-stråle bekämpa målet på upp till 200 meter. Verkansdelen har ett pansargenomslag på max 12 mm.

Minans vikt med sensorer uppges vara 12 kg. Dock obekant om det rör sig om den avståndslagda eller platslagda varianten som avses.