20120711-232805.jpg

Observationsplatsen behöver hjälp att identifiera denna typ av MT-LBu som har lite problem med framkomligheten.

Tips mottages tacksamt. Tyvärr finns det inget svar på på frågan och därmed kan det inte heller delas ut någon termos….