Följande karta fick Observationsplatsen sig tillsänt av en engagerad läsare. Den visar Norden ur ett ryskt säkerhetspolitiskt perspektiv, närmare bestämt vad som är den ryska intressesfären och som presenterade av den ryske generalstabschefen Nikolaj Makarov i Helsingfors den sjätte juni i år. Kartan och artikeln kommer ursprungligen från Helsingin-Sanomat och har konstigt nog inte tidigare visats offentligt i Sverige. Då Observationsplatsens kunskaper i finska är minimala överlåtes översättningen till läsekretsen.

Kartbilden borde ge en del svar på frågan varför vi har ett försvar. Om inte vi har ett kommer nog någon annan att ha det åt oss.