20120630-222705.jpg

Det var bara en tidsfråga innan det som kan tänkas vara utseendet på den nästa generationens ryska stridsfordon skulle dyka upp på nätet. Det handlar alltså om de fordon som kommer efter pansarterrängbil BTR-80/82 och stridsfordon BMP-3.

BTR-80 har sin grund i sovjetisk designfilosofi och härstammar från pansarterrängbil BTR-60, en konstruktion med rötter från 1950-talet. Kraven på framkomlighet, verkan, skydd och modularitet har gjort den typen av fordon omoderna. Redan för några år sedan kom beslutet att inte fortsätta anskaffningen av BTR-90 då utvecklingspotentialen på fordonet var begränsat. Samtidigt var man från de väpnade styrkorna starkt kritiskt mot att skyttet endast kunde göra avsittning i sidan på fordonet, ur ganska trånga dörrar. Krav kom på att kunna göra det man sedan länge gjort i väst, dvs använda en stor ramp baktill för att lasta i och ur trupp och materiel.

Med omdesignen av hela tänket kring hur fordonet skall användas och vilka förmågor det skall ha har resulterat i en konstruktion kallad Bumerang. Modellen är inte officiellt visad än och någon prototyp har ännu inte visats. Dock har det från firman Modelmix i Ryssland kommit ut displaymodeller som visar olika konfigurationer av det som troligen är Bumerang. Företaget tillverkar utställningsmodeller åt bland annat fordonsindustrin och är inte verksamma plastbyggsatsbranchen, något som bör beaktas när man tänker i vilket sammanhang modellerna är framtagna för. Minnesgoda läsare kommer säkerligen ihåg Italieris stealthmodell F-19 från 1980-talet…

Nåja, likheterna med Patria AMV och Mowag Pirhana är slående. Den variant som visas skall enligt Modelmix vara ett stridsledningsfordon. Vid en enklare titt på vagnen kan man konstatera att det akteröver finns fyra stycken stridsluckor och följt av ett täckt utrymme för annan utrustning. Det ser man på bilden nedanför som visar Bumerang utrustad med EW-system Infauna. För en variant med automatkanon eller pansarvärnsrobot ser man direkt var tornet då hamnar någonstans. Framför den positionen återfinns motorummet på höger sida. Längst fram finns sedan förarplats vid sidan av motorrummet.

20120630-222657.jpg

20120630-222644.jpg

Ett annat fordon som Modelmix har färdigställt modell av är det bandgående stridsfordonet Kurganetz-25. Ett tänkt stridsfordon på 25 ton som skall ersätta hela linjen av BMP-1/2/3 i de mekaniserade ryska skytteförbanden. För Kurganetsmodellen är det även en stridsledningsvagn som är producerad. Den visar dock på några intressanta konstruktionslösningar som bör uppmärksammas. Likheterna med stridsfordon 90-designen med att använda utrymmet ovanför bandaggregatet för att på så sätt skapa ökad skyddsnivå  för stridsrummet är slående. Samtidigt är motorplaceringen identisk. Dock använder man sig av en ramp istället för dörr. Längst ner är en skiss från siten http://www.gurkhan.blogspot.com som visar en spaningsbandvagn baserad på fordonet. I den versionen har man valt att placera tornet långt bak med tre stycken stridsluckor framför tornet. Den designen medför dock att medföljande skytte inte kan strida från fordonet. Troligen kommer stridsfordonet att få ett torn längre fram som medger observation och strid från stridsrummet.

Det kan vara av intresse att notera skillnaderna från skissen som Observationsplatsen skrev om i februari.

20120630-224119.jpg

20120630-224128.jpg

20120630-224136.jpg

Än så länge har det alltså inte visats upp någon prototyp i fullskala. Säkerligen finns det fullskale-mockup:er hos utvecklarna. Att nu den ryska B2B-modellindustrin börjar läcka ut modeller kan tyda på att man nu är snart klar och medvetet släpper teasers på konstruktionen. Värre är kanske för säkerheten om det är en omedveten läcka och att designen på detta stadium inte skall komma ut. Ett rent misstag av Modelmix helt enkelt.  Tråkigt skulle det vara om hela upplägget skulle vara om llt var en bluff från Modelmix och det hela var fria fantasier. Tvivlar dock att de är inne på det segmentet på marknaden med fantasiprodukter….