Den ryske generalstabschefen Makarovs uttalande på en föreläsning i Helsingfors häromveckan uppmärksammades ordentligt i bloggosfären samt svensk media.

Uttalandet, att Ryssland inte ser positivt på ett  finskt NATO-medlemskap bekräftas nu av president Putin. Bedömare har tidigare sagt att Makarovs budskap kommer direkt från Kreml, men har av andra förringats som generalens egna fria fantasier.

Med bekräftelsen kommer även att digniteten i budskapet att stiga. I vårt fall är det ”bara” försvarsministern som har uttalat sig, då man antagligen klassificerat att detta skall hanteras på (försvars-)departementsnivå. Nu när den ryske presidenten tar ton i samma ärende ligger det inte kvar på Engströms nivå.

Vad blir Bildts eller Reinfeldts svar på detta?

RT

YLE