20120622-124255.jpg

Följande mobila rullband syntes i en artikel i Röda Stjärnan. Den är avsedd för att lasta och lossa styckegods vid järnvägstransporter men går även att använda vid lastbilstransporter. Det är en något gammalmodig lösning, när vi är vana med lastpallar och truckar istället för att få upp farten i verksamheten. Den har dock sina förtjänster vid täckta godsvagnar som syns på bilden ovan. Det man lastar av på denna bild är ammunitionslådor.

Med detta önskar Observationsplatsen sina läsare en glad midsommar!