I dagarna kom den digitala versionen av FOI:s rapport Strategisk utblick 2012. Den behandlar i artikelform några av de säkerhetspolitiska faktorer som kan påverka vårt lands säkerhet.

Observationsplatsen tycker att den inledande artikeln om Östersjöområdet  av Mike Winnerstig fyller väl sin plats i rapporten men konstaterar dock med saknad att ingenting skrivs om Nordkalotten, ett väl så intressant område.

Rapporten hittar du här!