20120614-153742.jpg

Ovan ser man även ryssarna gör försök med bandaggregat till terrängbil, något som amerikanarna försökte med på 1990-talet med tveksamma resultat. I USA var det HMMWV som användes och i det här fallet är det personterängbil Skorpion LSHA.

Vi får se hur det går. Observationsplatsen är tveksam…