20120609-141216.jpg

Jag synar, höjer du insatsen?

Årets säkerhetspolitiska hitintills mest omtalade säkerhetspolitiska händelse är den ryske generalstabschefen Nikolaj Makarovs utspel i samband med hans besök i Finland tidigare i veckan.

Tisdagens tal följdes av starka reaktioner i Finland, främst i media för att sedan följas av DN och SvD nu på lördagen. Klädsamt nog efter att Makarov lämnat Sverige efter det efterföljande tvådagarsbesöket här. Politiska reaktioner har uteblivit, förståeligt då generalstabschefen inte är ett diplomatiskt sändebud. Trots detta är avsändaradressen ganska tydlig och det borde ligga inom ramen för det säkerhetspolitiska arbetet att hantera situationer som detta. Regeringen har kanske inte mer på fötterna än att försöka tiga ihjäl historien och försöka glömma bort vad man stolt ulovade med solidaritetsförklaringen. Rosenbad schabblade bort ganska enkla utrikes- och säkerhetspolitiska poäng när man inte konstaterade att Finlands sak är vår.

Det enda officiella uttalandet från svensk sida kommer från Försvarsdepartementet där man på hemsidan skriver ”att Sveriges syn är att varje land har rätt att självständigt göra sina säkerhetspolitiska vägval. Övningsverksamhet är en del att detta självständiga beslut. ”

Om tre veckor börjar Almedalsveckan i Visby. Makarovs utspel kommer säkerligen att få plats bland de säkerhetspolitiska diskussionerna. Men med regeringens handfallenhet att hålla i en varm potatis som denna, vilket parti kommer att få äran att ta upp det på den politiska dagordningen..

Andra bloggar som skriver om detta; Wiseman, Försvar och säkerhet, Sverige och världen, Cornucopia, Din ledamot, Rolf K Nilsson, Staffan Danielsson,