20120605-045601.jpg

Rökaggregat TDA-2K/ТДА-2К

I syfte att försvåra observation i ett visst område kan man belägga det med rök, oavsett om det är för dölja egen verksamhet eller avsaknad av detta. För detta kan man skjuta rökgranater eller från fordon/fartyg/flygfarkoster lägga ut rök. På högre förband finns det särskilda rökplutoner just för detta ändamål

En ersättare till den äldre TMS-65 är den nyare TDA-2K som kom på förband under 00-talet. Fordonet är baserat på terränglastbil KaMAZ 4310 och med den kan rök läggas i ett bälte om minst 1000 meter. Beroende på rökintensiteten kan den läggas kontinuerligt mellan 4 – 10,5 timmar. Till skillnad från sin företrädare kan TDK-2K fordonet inte sanera efter BC-insats. Helt tandlöst är inte fordonet då det även enligt uppgift även kan användas till insektsbekämpning. Fordonet kan även lägga rök under marsch i hastigheter upp till 15-40 km/h

TDA-2K finns i Ryssland och Vitryssland.