20120602-003139.jpg

Närmast i bild ligger Uglich, kölsträckt 22 juli 2011. Akteröver ligger systerskeppet Veliky Ustug som kölsträcktes 27 august 2011

Moderniseringen av de ryska marina stridskrafterna sker fortlöpande. En ny korvettklass som har kommit lite i skymundan är de så kallade Buyan och Buyan -M som är avsedda för mindre innanhav eller kustnära vatten.

Bilder har dykt upp på nätet som visar fartyg två och tre i den andra delserien i Buyan-klassen, 21631 Buyan-M. Korvettklassen, projekt 21630/1,har byggts för närvarande två delserier, 21630 och 21631-klasserna, där den första om tre fartyg har färdigställts i S:t Petersburg. 21631-klassen byggs för närvarande vid Zelenodolsk-varvet om fem fartyg. Fartygsklassen är avsedd att bekämpa ytmål med sin huvudbeväpning om åtta SS-N-27 SIZZLER. Förutom sjömålsrobotarna finns en 10 cm allmålskanon, två 30 mm luftvärnsautomatkanoner AK-630M2, två 14,5 mm +tre 7,62 mm luftvärnskulsprutor och ett luftvärnsrobotsystem Gibka. För spaning och eldledning används Pozitiv-ME 1.2-radar.

Korvetterna har ett deplacement på 949 ton och en längd på 74 meter. Med en besättning på 36 man har fartygen en uthållighet på tio dagar.

Totalt skall Zelonodolsk bygga fem korvetter i klassen och alla åtta fartyg i Buyan och Buyan-M kommer förmodligen att hamna i den Kaspiska flottiljen.