20120601-202002.jpg

Idag var det roll out på Yantarvarvet i Kaliningrad för forskningsfartyget Yantar i 22010-klassen. Fartyget kölsträcktes den 8 juli 2010 och fördes ut på slipen idag för att kunna färdigställas inför sjösättning under sent 2012 eller tidigt 2013. Fartyget har ett deplacement på 5320 ton och har en längd på 108,1 meter och skall levereras i maj 2013 till den ryska flottan. Fartyget passar väl in för prospektering och djuphavsforskning i arktiska vatten, helt i linje med ryska ambitioner.

20120601-202010.jpg
Miniubåt Konsul vid testerna i Atlanten i maj 2011

Fartyget kommer att vara utrustat med två miniubåtar, projekt 16810 Rus och  projekt 16811 Konsul för djuphavsforskning med max dykdjup på 6000 meter.  Båda ubåtarna har byggts på Amiralitetsvarvet i S:t Petersburg och testades i maj 2011 med hjälp av ubåtsbärgningsfartyget Zvezdochka. Besöket i Östersjön uppmärksammades av Observationsplatsen här

Det är även på plats för en korrektion i ett tidigare inlägg. Yantar ligger på samma slip som Ivan Gren tidigare låg på. Det är därmed samma skepp som syntes i bakgrunden i detta inlägg.