20120531-143740.jpg

Att fordonstillverkarna har identifierat marknaden för lättare pansarterrängbilar avsedda för inrikestrupper och säkerhetsförband märks. Senast ut i raden är Skorpion LSHA-B. Tillverkare är företaget Zaschita som även står bakom konstruktionen LTA. Inga uppgifter om fordonet är kända men utifrån bilder verkar man ha prioriterat minskyddet ordentligt. Allt som inte behöver vara en del av personaltransportutrymmet har placerats utanpå fordonet i syfte att få en så ren konstruktion som möjligt. Fordonet visades upp på testfältet Bronnitsy utanför Moskva den 28 maj.