20120530-202348.jpg

Bilder på dagens sjösättning av den fjärde korvetten i 20380-klassen börjar nu sippra ut på internet. Med denna har de fyra fartygen avsedda för Östersjöflottan nu sjösatts inom en tidsram på sex år, varav de tre senaste har kommit i vattnet under de senaste två åren.

Stoikij som korvetten heter är avsedd för såväl ytstridsuppgifter som ubåtsjakt och luftmålsbekämpning. Mer om fartygsklassen finns beskrivet på denna sida. Fartygskonstruktionen är särskilt anpassad för att vara signaturreducerande, även om fartyget inte har samma extrema stealthegenskaper som de svenska Visbykorvetterna. 20380-klassen byggs på Severnayavarvet i S:t Petersburg. Samtidigt komer nu uppgifter om att ytterliggare beställningar på fartygsklassen nu kommer. Det som nu är aktuellt är en delserie två på ytterliggare fyra korvetter i den moderniserade 20385-klassen som nu skall byggas på Severnayavarvet. Namnet på den första 20385-korvetten skall enligt portnews.ru vara Gremijshij. Vilken flotta som kommer att ta emot dessa fartyg ärännu obekannt, men en kvalificerad gissning är att Norra Flottan i Murmansk kommer vara det primära alternativet.

20120530-202359.jpg