20120527-215437.jpg

Boikij vid rustningskajen på Severnayavarvet i S:t Petersburg. Fotot skall vara taget den 26 maj.

På siten forum.airbase.ru dyker det hela tiden upp bra bildmaterial om man vill följa utvecklingen av den ryska flottan. En av bilderna som kom upp visar Boikij, den tredje fregatten i 20380-klassen och är avsedd för den ryska Östersjöflottan. Fartyget inspekterades i mars av representanter för flottan i mars och godkändes för leverans under senare av året.

Samtidigt sker förberedelserna för sjösättning av det fjärde fartyget i samma klass, Stoikij som även den är avsedd för Östersjöflottan. Bilden nedan visar delar av fartyget sticka upp ovanför  kanten på flytdockan. Sjösättningen sker på onsdag vid Severnayavarvet i S:t Petersburg.

20120527-215509.jpg