20120520-222923.jpg

Vid sjösättningen av landstigningsfartyget Ivan Gren vid Yantarvarvet i Kaliningrad togs det en hel del bildern som publicerats företrädesvis på en hel del ryska bloggar. Bilden ovan är en av dem som visar Ivan Gren taget från stäven. Akter om fartyget ser man för första gången in i skeppsbyggnadshallen och konturerna av ett annat fartyg syns tydligt.

Vilket skepp är detta frågar sig vän av ordningen. Kan det vara det omtalade, men inte officiellt påbörjade systerskeppet till Ivan Gren eller kan det vara något annat skepp? Mycket talar för att det kan vara en fregatt i 11356M Amiral Grigorovich-klassen som byggs för den ryska Svarta Havsflottan på Yantar varvet. Troligen är det Amiral Essen som kölsträcktes 8 juli 2011 och som kommer att levereras under 2013.

I 11356-klassen är sex fartyg beställda;

Delserie 1

  • Amrial Grigorovich, kölsträckt dec 2010
  • Amiral Essen, kölsträckt jul 2011
  • Amiral Makarov, kölsträckt feb 2012

Delserie 2

  • Amiral Komilov, kölsträckning planerad till slutet av 2012
  • Amiral Istomin
  • Amiral Butakov

11356-klassen är även byggd i sex exemplar till Indiska flottan och rykten gör gällande att ytterliggare en serie på tre fartyg kan vara aktuell att byggas på Yantar för dem.

Bilden nedaför visar Amiral Grigorovich inför sommarens kommande sjösättning. På slipen bakom ligger Amiral Makarov, men tyvärr är skeppshallsportarna så stängda att det inte går att se in i hallen.

20120520-223212.jpg

UPPDATERAT 012030JUN11
Fartyget som syns i bakgrunden är forskningsfartyget 22010 Yantar. Essen ligger på slipen bakom Grigorovich