20120515-221049.jpg

Flygförbanden i Ryssland ökar sitt flygtidsuttag hela tiden, något som Observationsplatsen tidigare har skrivit om. Nu dyker det upp siffror på flygtidsuttaget för det första kvartalet 2012 gällande flygförbanden i Kaliningrad.

Källan anger att flygaktiviteten har tredubblats i jämförelse med motsvarande period förra året. Förbandet som omnämns är 7000. flygbasgruppen som har ett SU-27 FLANKER-förband baserat i Chkalovsk. Under det första kvartalet producerade divisionen drygt 500 flygtimmar och piloterna flög i snitt fyra dagar i veckan.