20120513-230856.jpgYantarvarvet från ovan. ivan Gren syns på den vänstra stapelbädden medan till höger ligger en fregatt i 11356-klassen avsedd för den indiska flottan. Vid kajen ligger ytterliggare en 11356-fregatt. Varvet skall bygga sex sådana fregatter för Svarta havsflottan under de närmaste åren. 

Landstigningsfartyget Ivan Gren som för närvande byggs på Yantarvarvet i Kaliningrad sjösatts fredagen den 18 maj om allt går enligt planerna. Fartyget har legat på stapelbädden under åtta år, en ganska lång tid som har varit förorsakat av mestadels finansiella problem samt viss omkonstruktion.

Fartygsklassen är ursprungligen framtagen för amfibieoperationer i innanhav, till exempel Svarta havet eller Östersjön. Efter viss omprioriteringar av framtida uppgifter kommer fartyget även kunna fungera som stödfartyg till avlägset belägna garnisoner, till exempel i Norra Ishavet.

Fartyget skall kunna ta upp till ett 40-tal stridsfordon där även stridsvagnar ingår. Beroende på lastalternativ bedöms en reducerad marininfanteribataljon även kunna tas med. Fartyget är även utrustat med helikopterdäck och hangar. Utöver detta är fartyget utrustat med en ny typ av ramp som bygger på pontonprincipen. Detta skall kunna möjliggöra landstigning på kust som normalt sett inte lämpar sig för den typ av operationer, till exempel klipphällar/motsvarande.

Mer om Ivan Gren kan man läsa om här