Ovanstående TV-inslag från Russia Today ger en inblick i hur helikopterproduktionen går till i Ryssland. Reportaget är filmat i Rostvertols anläggning i Rostov-on-Don där bland annat attackhelikoptrarna Mi-24/Mi -35 HIND och Mi-28N HAVOC  samt den tunga transporthelikoptern Mi-26 HALO monteras.

Monteringsarbetet är och förblir hantverksmässigt, så även här i väst. Att bygga en helikopter är inte riktigt samma sak som att bygga bilar på ett löpande band i fordismens tecken.. Det intressanta är dock hur produktionen av delarna till helikoptrarna är organiserad. Underleverantörernas del i produktionsapparaten skall inte underskattas, vilket de flesta bloggläsare med insikt i tillverkningsindustrin säkert förstår. Moderniseringen av den ryska tillverkningsindustrin medför en ökad kapacitet att tillverka komponenterna och inte sällan kommer utrustningen från västerländska företag. Exempel finns sedan tidigare hur vapenindustrin har fått modern utrustning, bland annat Arsenal.