Östersjöflottan har under veckan genomfört skolskjutningar med fregatten RFS Neustrajimyj i territorialvattnen utanför Kaliningrad. Systemen man har fokuserat på är luftvärnssystemen SA-N-9 GAUNTLET och SA-N-11 GRISON och är de första skjutningarna med ny bessättning på fartyget.

Fartygsklassen består av två individer, Neustrajimyij, levererad 1993 och Jaroslav Mudrij, 2009. Båda fartygen tillhör Östersjöflottan men planer finns att de skall ersättas av de fyra korvetterna Stergushchij-klassen som är under leverans sedan några år tillbaka. Neustrajimyij-klassens nya vatten skulle i sådana fall bli Svarta havet?