20120424-223219.jpg

Det första landstigningsfartyget i 11770-klassen, Ivan Gren, kommer att sjösättas i maj månad. Efter år av förseningar och förändrade tekniska specifiktioner är nu fartyget så pass klart att det kommer att komma ut i sitt rätta element.

En av förändringarna är att bestyckningen förändras från understöd av landstigning till att bestå av enbart luftvärnssystem. Det man tog bort var 10 cm allmålspjäs A-190 och raketartillerisystem Grad-M. Kvar nu fartyget blir två stycken luftvärnsautomatkanonsystem AK-639M2 Duet och två stycken AK-630. Förändringen av kostruktionen medger ökad en lastkapacitet, som nu även omfattar 60 stycken 20 fots containrar. Med detta kommer fartyget att kunna lösa ut underhållstransporter till avlägsna garnisoner, som till exempel Kamchatka eller Novaja Zemlja. Med denna förändring kommer nog fartyget att antagligen att hamna i Norra flottan eller Stilla havsflottan istället för den planerade Svartahavsflottan. Syftet med denna ”dubbla förmåga”, dvs både som landstigningsfartyg men även som lastfartyg är att förse flottan med den kapacitet som man nu behöver köpa in för dyra pengar från civila redare.

20120424-224205.jpg
De två eldrören på Duet-systemet syns tydligt på denna bild. Tillsamman medger de en eldhastighet på 10 000 skott i minuten…