VTN-30, numera Michail Protsenko i Baltijsks hamnbassäng. Fartyget är en kusttanker, avsedd för underhållsoperationer i innanhav som Östersjön.

Äntligen var det namngivning åt två fartyg i Östersjöflottan, något som Observationsplatsen skrev tidigare om i vår. Attackkorvetten R-187 i Tarantul III-klassen fick namnet Zarechnij/Заречный och underhållsfartyget VTN-30 fick namnet Michail Protsenko/Михаил Проценко.

Namnen är ämnade att högtidlighålla staden Zarechnij i Sverdlovsk. Samarbetet mellan staden och Östersjöflottan kan liknas vid ett vänorts-förhållande och på attackkorvetten  Zarechnij tjänstgör under året ett dussin sjömän från orten.