20120422-085450.jpg

På flygplanskroppens rygg syns delar av antennen till signalspaningssystemet MRC-411

Spaningsflygplan Tuplolev TU-214R/ТУ-214Р

Passagerarplanet TU-204 kommer i ett antal militära varianter allteftersom. Den senaste är spaningsversionen TU-214R som utrustas med optiska och signalspaningssensorer för att övervaka verkamhet på markytan.

Två flygplansindivider är under färdigställande och kommer att levereras under 2013 och 2014.

20120422-085831.jpg

Optisk sensor Fraktion som enligt uppgift monteras  i flygkroppen