20120412-214315.jpg

I det södra militärområdet har man alldeles nyligen genomfört en övning med luftburet marininfanteri tillhörande Svartahavsflottan. Övningen omfattade luftlandsättning intill en oförsvarad flygplats, ta flygplatsen, försvara densamma i minst sex timmar innan förstärkning anländer.

TV-reportage från övningen kan ses på följande webadress; http://www.tvzvezda.ru/news/forces/content/201204121851-3s75.htm

Utifrån att vi antar att förmågorna skall vara tämligen lika över militärområdesgränserna, dvs det som gäller där borde även gälla här skulle man kunna göra ett enkelt tankeexperiment. Enligt den ryska krigsförbandsspecifikationen skall varje marininfanteribataljon ha ett kompani som kan genomföra luftburna operationer skulle man kunna jämföra detta med svenska förhållanden utifrån några ganska enkla frågeställningar;

  • Var finns det marininfanteri i närområdet?
  • Var finns det en flygplats som i normalfallet är oförsvarad/lätt bevakad på en svensk ö utan militär garnison som kan anses vara strategiskt viktig vid militära operationer i svenskt närområde?

Skulle en sådan enkel jämförelse falla ut till svensk fördel? Det är fritt att svara efter samvete och förmåga!