Under natten mellan måndag och tisdag kunde ett mål för robotskott observeras klart och tydligt från S:t Petersburg på himlen.  Delar av allmänheten började tolka in detta som en UFO -observation men kunde snabbt lugnas av det västra militärdistriktet. Det som syntes var en målballong med radarreflekterande yta som  även var försedd med värmebloss avsedd för skjutövningarna över Ladoga under natten.

Det är inte bara här som militär verksamhet väcker uppståndselse …