Den som har intresse av ryska kärnvapenarsenalen kan med fördel läsa denna text