20120404-123424.jpg

För första gången på bild, Mitten med fyra stycken 500 kg styrda bomber. Behovet att kunna leverera verkan i målet på avstånd är stort i det ryska flygvapnet och i framtiden kommer vi se fler bilder med styrd ammunition på flygplanen.

Snubblade över denna bild, skol/lätta attackflygplanet Yak -130 MITTEN med fyra stycken 500 kg :s styrda flygbomber KAB-500Kr. Det är första gången planet syns med flygande med det lastalternativet. Antagligen ligger man nära lastkapacitetens övre gräns då man enbart bär dessa fyra pjäser som var och en väger 560 kg. Det är en imponerande last på 2240 kg för ett flygplan med en max startvikt på 8500 kg. Visserligen känner vi inte till faktorer som bränslemängd (räckvidd) , startsträcka, rullbanans höjd över havet och meterologiska faktorer.

20120404-123441.jpg
Det är dock inte första gången MITTEN observeras med KAB-500Kr. Här är en bild där prototypen deltar i en markutställning, dvs ej flygande med två stycken KAB-500Kr och två stycken B-13L attackraketkapslar vid MAKS-2005