Först grundutbildning , sedan repetitionsutbildning, redo för insats.

Uppgifter i rysk media gör gällande att man skissar på ett förslag att skapa en rysk motsvarighet till det amerikanska nationalgardet i syfte att få en mer användbar reserv. Hur detta reservistsystem i praktiken skall se ut är långt i från klart, men man diskuterar en storlek på motsvarande 350 – 400 000 soldater. Systemet skulle omfatta vapenslagen armén, flottan, flygvapnet och luftlandsättningstrupperna.

Fördelen med systemet är att man kan skapa en mer lättmobiliserad reserv som kan användas under såväl fredstid som under beredskap och krig, till skillnad från det system man arbetar med  sedan 2010 där man kontrakterar före detta värnpliktiga frivilligt till krigsförbanden. Hur långt det arbetet har kommit är okänt, men med tanke på att detta förslag kommer har det inte fallit väl ut.

Uppsättandet av ”nationalgardesförband” skulle dock förmodligen kräva mer lokal rekrytering än vad man har idag vid grundutbildningsförbanden för att sedan omsätta dessa till en stående reserv, lätt greppbar och snabbt användbar. Av tradition har man sedan Sovjettiden blandat värnpliktiga från olika delar av landet för att undvika förband med stark regional förankring.

Skulle man omsätta detta till svenska närområdet skulle man enbart i Kaliningradenklaven ha tillgång till drygt 4000 man årligen som kan genomföra grundutbildning för att sedan placeras i något lokal reservförband.

Förslaget möts dock med viss skepticism, då man anser att en ny struktur skulle rubba balansen i federationen mellan värnpliktsförbanden och inrikestrupperna.

Förslaget är dock väckt och mer kommer att följa