20120403-184914.jpg

Beriev-300MP skulle kunna bli en lättillgänglig resurs som med enkla metoder går lätt att utgruppera i områden där man vill ha uthållighet i ubåtsjakt

För den som har följt sovjetisk och rysk materielutveckling känner säkerligen till amfibieflygplanet Beriev Be-12 MAIL som använts sedan 1960-talet för ubåtsjakt och sjöräddning.

Man har tittat på efterföljare till detta flygplan, bland annat A-40 Albatross. Konstruktionsfirman Beriev utvecklade sedan Albatrossen till Be-200 som numera anskafas till de väpnade styrkorna som sjöräddningsflygplan och brandbekämpning. Be-200 är även aktuell att placeras i Östersjön, där man då måste bygga ny sjöflygplats för flygplanstypen alternativt renovera den gamla.

För närvarande utvecklas en militär variant av den i grunden civila Be-200 för luftburen havsövervakning, sjöräddning samt ubåtsjakt. Den militära modellen kallas Be-250, Be-300 eller Be-300MP beroende på roll.

För ubåtsjaktversionen skall det enligt uppgift finnas utrymme för 6 stycken 45cm ubjtorpeder.

Beslut om anskaffning är inte taget men med tanke på behovet av nya ubåtsjaktflygplan kan det vara av intresse att följa utvecklingen av detta system. Med tanke på att basresurser för denna typ av flygplan antagligen kommer att finnas i Östersjön är det då inte helt otroligt att denna typ skulle även kunna dyka upp här, med vad det skulle kunna innebära.

Parallellt med detta pågår även utvecklingen av en marin patrullversion av passagerarplanet TU-204. Denna är redan anskaffad bland annat som ledningsflygplan i versionen TU-214SR och OM. ON

Mer om flygplanstypen BE-300  kan man läsa på http://www.redstar.gr/Foto_red/Eng/Aircraft/Be_300MP.html