20120402-112724.jpg

Aerostaten Irkut-1A, här i en dataanimerad bild i Ministeriet för nödstiuationers färger, motsvarande Civilförsvaret.

Rysk media meddelade förra veckan att den hitintills största affären av aerostater nu har undertecknats. Mottagarlandet det rör sig om ett än så länge ett hemligt land inom OSS, dvs före detta Sovjetunionen.

Aerostaten, Irkut-1A är ett markförankrat mindre luftskepp med kapacitet att bära en nyttolast på endast 6 kg. Nyttolasten skall bestå av sensor för optiskt spaning, antagligen en IRV-kamera. Strömförsörjningen av sensorsystemet sker antagligen via ankarkabeln medger en flyghöjd upp till 300 meter.

Systemets uthållighet medger övervakning av större ytor under mycket lång tid. Gissningsvis kommer den att användas i områden med i gränstrakterna mot Kaukasus.