För den som (eventuellt) läst FOI:s rapport Rysk militär förmåga i ett tioårsperspektiv  – 2011 kan det vara av intresse att läsa den norska motsvarigheten, Russisk forsvarsutvikling frem mot 2020