20120327-225003.jpg

På den ryska siten http://www.forums.airbase.ru har det publicerats en intressant bild på den fjärde korvetten i Steregushchij-klassen. Stoikij skall under året sjösättas och kommer att göra sina tre systerskepp Steregushchij, Soobrazitelnij och Boikij sällskap i Östersjön.

Fartygsklassen byggs bland annat på Severnayavarvet i S:t Petersburg för bland annat Östersjö och Svartahavsflottorna.

Av korvetterna är 530 Steregushchij och 531 Soobrazitelnij levererade till flottan medan Boikij kommer att levereras senare i år och antagligen få nummer 532. Stoikij kommer då följdaktligen få nummer 533 när den kommer i ryska flottan under 2013.