Ännu ett kort inlägg men det kompenseras med ett intressant inslag för dem med ett ohälsosamt intresse för rysk amfibieförmåga. Landstigningsfartyget i Ropucha-klassen Kaliningrad med hemmahamn i Baltijsk är ute på Östersjön för närvarande i syfte att pröva sina nya matroser för första gången. Viktiga kunskaper som till exempel skyddstjänst övas och prövas under resans gång.

Fartyget är 112 meter långt och har ett deplacement på drygt 4000 ton när det är fullastat. Det kan bland annat bära ett stridsvagnskompani och ett skyttekompani(+) alternativt ett pansarterrängbilskompani med två skyttekompanier(+).

Mer om klassen finns här att läsa