Förbandsemblem för Spetsnaz PDSS ur Svartahavsflottan i Sevastopol

Cornucopia och Försvar och säkerhet samt även SvD och DN rapporterar i kväll om att ryska specialförband har anlänt till den ryska flottbasen Tartus i Syrien. Enligt den israeliska källan till detta skall det röra sig om anti-terroristförband. Då sådana förband sorterar under Inrikesministeriet är det mindre troligt att det rör sig om sådana, utan med tanke på platsen där förbandet transporterats till är det högst troligt om att det rör sig om delar ur Svarta Havsflottans Spetsnaz PDSS i syfte att skydda den ryska flottbasen. Utifrån den aktuella händelseutvecklingen i Syrien är detta ett logiskt drag för att bibehålla handlingsfriheten. Spetsnaz PDSS är den ryska marinens bassäkerhetsförband som har till uppgift att försvara basområden mot sabotage och terrorism, till skillnad från attackdykarförbandet Spetsnaz OMRP.

PDSS kan räknas som motsvarigheten till de svenska bassäkerhetsförbanden.