20120315-001654.jpg

Som Gyllenhaal föredömligt skriver genomför de ryska flygstridskrafterna för närvarande övningen Ladoga 2012. Inom ramen för övningen kommer man att öva med attackflyg från bland annat flygbaserna Voronezh, Tver och Kursk mot mål strax öster om den estniska gränsstaden Narva. Med start i morgon kommer man att utföra ett femtiotal flygföretag enbart från Voronezh-basen.

I övningen ingår bland annat markmålsbekämpning av mekaniserade förband i Kingisepp, eller Jamborg som det heter på svenska.

Operationsriktningen går inte att ta miste på. Man kommer att flyga från öster för att slå mot markmål långt västerut. I övningarna kommer även moment med lufttankning av det senaste attackflygplanet SU-34 FULLBACK att ske. Att detta flygplan kommer delta innebär en premiär i det geografiska område som räknas som säkerhetspolitisk intressant för Sverige, då övningsområdet ligger så nära som 20 km från Estland. Man kan dock konstatera att vissa underrättelseinhämtande funktioner i väst bokstavligen kommer att sitta på första parkett och få ett ordentligt underlag att arbeta med

Samtidigt sker NATO-övningen Cold Response i Nordnorge där ett större antal markförband, varav flertalet är mekaniserade, där även svenska förband deltar. CR12 är den största NATO-övningen i området på ett drygt decennium och anses av Ryssland vara provocerande. Att övningarna sker samordnade i tid och rum är nog ingen tillfällighet, utan bör nog läsas in i ett mönster av en ökande övningsverksamhet i svenskt närområde

Samtidigt kan även Observationsplatsen konstatera att detta faller synnerligen långt ned på nyhetsvärderingen i det redaktionella arbetet i svensk massmedia…

Förresten, var det någon svensk rapportering om vandaliseringen av den numera kända bronssoldaten i Tallinn förra veckan?