20120310-094233.jpg

En bild säger ofta mer än tusen ord. En sådan bild är denna, som för ovanlighetens skull visar mekaniserat infanteri som landstiger från landstigningsfartyg. Den som följer rysk förmågeutveckling ser genast att detta är faktiskt en väldigt ovanlig bild, då marininfanteriet inte är utrustade med pansarbandvagn BMP-2 som visas på bilden. Fartyget är ett landstigningsfartyg i Ropucha-klassen, tyvärr är fartygsnumret svårläst och man kan därför inte avgöra var någonstans bilden hör hemma. Den är dock inte tagen i Östersjön, vilket man kan se på de omgivande bergen i bakgrunden. Annan information som går att utläsa ur bilden är att det ligger ett landstigningsfartyg av typen Alligator bredvid, som endast finns kvar i Svarta Havsflottan. Formerna för aktiviteten ser ut att vara ytterst formell och sker i hamnområdet med personal uppställd på skeppet och vid sidan av. Det ger intrycket att det genomförs i samband med någon form av uppvisning eller inspektion. Klädseln på personalen ger även intrycket att det sker under ganska kylig väderlek, då man har ytterrockar och till och med handskar på sig. Att bilden är tagen under de senaste åren kan man läsa ut av de fältuniformer som soldaterna har, Digital Flora och att de har hjälm 6B7-1 tillverkad i Aramidfibrer.

Mer går säkert att läsa ut ur denna enkla bild, men det mest intressanta kvarstår dock, att man övar med mekaniserade skytteförband tillsammans landstigningsfartyg, till synes om än i liten skala och formellt utfört.