20120301-114804.jpg

Det ryska försvarsdepartementent har undertecknat en beställning på ytterligare 92 stycken attackflygplan av typen SU-34 FULLBACK till det ryska flygvapnet. Tillsammans med den beställning på 32 exemplar som nu levereras fortlöpande kommer det ryska attackflyget att disponera 124 stycken exemplar 2020 när dessa skall vara färdiglevererade. Levereranstakten för närvarande är 10 flygplan per år från, men den siffran kommer att ökas upp efterhand.

Tidigare var sagt att 70 exemplar skulle levereras innan 2015, men tillsammans med dagens 12 som är i tjänst och en leveranstakt om 10 per år skulle man bara nå ett drygt 40-tal exemplar. Istället drar man ut på leveranserna och ökar på antalet flygplan.

De 124 attackflygplanen skall fördelas ut på fem stycken attackflygdivisioner med början på det västra militärområdet och kommer efterhand att ersätta attackflygplan SU-24 FENCER.

Observationsplatsen har skrivit om FULLBACK bland annat här