I efterdyningarna kring Försvarsmaktens önskan att modernisera ett antal JAS 39 Gripen till E/F-standard kan det vara av intresse att veta lite vad som är på ingående hos vår granne på flygsidan.

Ett av de mer potenta projekten som är under anskaffning är stridsflygplanet SU-35S FLANKER-E där en beställning på 48 exemplar ligger. 35S är utvecklad ur SU-27M och är som man i Ryssland betecknar planets utvecklingsnivå, generation 4++. Flygplanstypen bedöms vara slutanskaffad 2015-2016.

Flygplanet är anskaffat för att kunna offensivt uppträda med jaktflygförband i syfte erhålla luftherravälde över fientligt eller neutralt territorium samt att kunna bekämpa markmål. För detta behöver man lång uthållighet, hög lastkapacitet, hög manöverförmåga och bra sensorer. Allt detta får man med denna modell.

Med bland annat ökad användning av kompositmaterial och nya motorer tillåter flygplanet ökad vapenlast. Man har dessutom ökat mängden medfört bränsle samt lufttankningsförmåga för att medge en räckvidd på 3600 km. I runda svängar innebär det att flygplan kan starta i Murmansk på morgonen, flyga ner över Skandinavien, utföra ett stridsuppdrag över Öresund för att sedan återvända till hemmabasen innan lunch. Som stöd för striden använder den sig av en IRBIS-E/SNOW LEOPARD radar med en räckvidd på 35-40 mil. Enligt tillverkaren ligger gränsen för denna PESA-radar att upptäcka mål vars radarmålyta på en kvadratcentimeter vid 90 kilometer…


Till IRBIS-E följer även förmåga med datalänk mellan planen i flygföretaget. En lyser med sin radar, medan de andra lyser med sin frånvaro, redo att slå till…

Flygplanet har överljudskapacitet utan att använda den så bränsletörstiga efterbrännkammaren, EBK. Motorerna, Saturn 117S  försedda med vridbart utblås, så kallad thrust vectoring som medger extrem manöverbarhet, något som är livsavgörande i luftstrider.

Men, det är en stor fågel. Längden är 21.9 meter och spännvidden är på 15.3 meter. Max startvikt är på 34.5 ton där 8 ton är beväpning och 8,1 ton är drivmedel. Maxfart är MACH 2,25. Förutom jaktrobotar kan även planet medföra attackrobotar samt styrda bomber, bland annat den 1,5 ton tunga laserstyrda KAB-1500L,

Sedan finns det folk som tycker att en uppgradering av Gripensystemet inte är nödvändig. De kan med fördel läsa Wisemans utmärkta trilogi om Strategiska realiteter här; Del1 Del2 Del3