20120223-172358.jpg

De arktiska brigaderna som bland annat Observationsplatsen och Gyllenhaal har skrivit en del om kan komma att få luftburna förband i sin organisation. Fördelen med detta är att förbandschefen disponerar en enhet som kan sättas in oberoende insatsområdets tillgänglighet. Nu är inte luftburna förband en alldeles okänt för dessa breddgrader då det finns luftburet kompani vid 61.marininfanteriregementet.

Det skall bli intressant hur man komme organisera förbandsproduktionen av dessa förband när två eller tre arktiska brigader skall förses med denna kloss. Behovet av att skapa en utbildningsplattform för arktisk krigföring med fallskärmstjänst blir uppenbar, då det handlar om lite mer än några vinterhopp. Antagligen kan det då bli en sammanslagen utbildningsplattform med marinfanteriet då VDV inte har någon arktiskt garnison.

UPPDATERAT 281624FEB12

Justerat ett skrivfel, men ett viktigt sådant, marininfanteriregemente skall det vara. Tack för påpekandet!