20120223-184830.jpgUbåtskajen i Kronstadt med de två Kiloubåtarna som de disponerar

Östersjöflottans chef, Viceamiral Viktor Chirkov bekräftar i en intervju att man kommer att flytta på Östersjöflottans ubåtsbas till Baltijsk när infrastrukturen är klar på plats att ta emot dem.

Det man behöver bygga är utbildningslokaler, logement och annan kasernbyggnation. Utöver detta skall man även bygga en dyktank för att kunna träna fri uppstigning.

Det skall bli intressant att se hur mycket man bygger, om det blir för samma nummerär idag eller inför en kommande utökning av ubåtsförband. Östersjöflottan disponerar idag tre stycken ubåtar, två i Kilo-klassen och en i den nya Lada-klassen.

Den nuvarande huvudbasen för ubåtar är Kronstadt utanför S:t Petersburg. I anslutning till Kronstadtbasen sker omfattande investeringar i nyggnation av varv vilket skulle kunna tolkas som att en tydligare rollförskjutning sker mellan Baltijsk och Kronstadt, där den senare blir ett bakre varvsområde.

Kvar i Kronstadt blir då bara ubåtsjaktförband för Finska viken samt bassäkerhetsförband.

Observationsplatsen skrev en blänkare om detta tidigare i januari då de första signalerna om en förestående utbyggnad dök upp.