20120222-170145.jpg

Amfibieflygplan av typen Beriev Be-200 kommer under 2013 att tillföras till Östersjöflottan. Syftet med baseringen är att öka flygräddningsresurserna i området vilket kan tyda på att en mer intensifierad övningsverksamhet i området planeras. Baseringen avser fyra flygplan och en särskild sjöflygbas kommer att byggas för dem. Det finns dock färdig infrastruktur för sjöflygplan i Baltijsk, dock så är den basen övergiven och måste i sådanfall byggas upp från grunden…

20120222-170202.jpg
Är det här baseringen kommer att ske behövs det en hel del jobb att utföras….

Flygplanet är mest känt som brandsläckningsflygplan och har använts flitigt under de skogsbränder som har plågat Ryssland under senare år. Baseringen blir en välkommen resurs som rätt nyttjat kan bidra till att öka sjösäkerheten för länderna kring Östersjön. I det perspektivet kan man konstatera att en överrenskommelse kring flygräddning och brandbekämpning med den ryska federationen skulle kunna gynna svenska intressen.

En variant av flygplanet är Be-300 som är ett marint patrullflygplan.