20120217-132413.jpg

Pistol 6P35 Yarigin/Ярыгина

Efter nära 50 år i aktiv tjänst börjar nu Makarovpistolen att ersättas på förband av en modernare konstruktion. Under 2011 började efterföljaren Yarigin levereras till det västra militärområdet och under vintern har ombeväpningen av bland annat stabsofficerarna påbörjats. Vapnet är godkänt sedan 2003 som nytt tjänstvapen i de väpnade styrkorna. Med en nära 10 år av fördröjning anskaffas nu pistolen i större mängder och ombeväpning sker fortlöpande.

Den uppmärksamme ser att man byter standardpatron för enhandsvapen i samband med ombeväpningen då man går från den äldre, något kortare 9×18 till den standardpatron som finns i väst, 9×19. Förutom att kunna skjuta standard 9 mm Parabellumammunition klarar den även av den pansarbrytande 7N21-patronen.

Magasinskapaciteten på vapnet är 18 patroner. Vapnets vikt 0,95 kg.