Under dagen har den ryska överflygningen över Östersjön med strategiska bombflygplan av typen TU-22M BACKFIRE skapat  lite uppståndelse i Baltikum.

Observationsplatsen har inga uppgifter om att det strategiska bombflyget inblandad i den stora flygövning som just nu pågår i det västra militärområdet där 100-talet stridsflygplan och luftvärnsförband deltar.. Mer om detta kommer senare. Lite kan läsas här

UPPDATERAT 172120FEB12

Att BACKFIRE åter uppträder över Östersjön är en ny företeelse sedan hösten 2011 då den första patrullen utfördes under oktober månad. Den gången eskorterades flygföretaget av två stycken SU-27 FLANKER och patrullerna utfördes över neutralt vatten. Den enda utfarten för flygplanen för att verka över internationellt vatten är Finska viken innan man viker av söderut vidare mot Kaliningrad eller södra Östersjön.