20120208-220310.jpg

Det flygs en hel del över Östersjön. Här är det två stycken spningsplan av typen SU-24 FENCER som uppvaktas av det danska flygvapnet 2008

Det är bra att säkerhetspolitiska verkligheter kommer upp på nyhetsplats då och då till skillnad från politikers önsketänkande som verkar vara det dominerande urvalskriteriet för redaktionerna.

Senast är det SR Radio Gotland som uppmärksammar Officerstidningens artikel om den ökande flygaktiviteten över Östersjön.

Som Officerstidningen skriver, ”Flera bloggar uppmärksammade under förra året den ökade verk­samheten, bland annat Wiseman’s Wisdom och Observationsplatsen.”
Tack och bock för det!

Bra uppmärksammat Gotlandsnytt och det finns mer att skriva om ämnet!

Även ni andra bloggare som skriver och läsare/komentatorer, ingen nämnd ingen glömd, tack för att även ni lyfter upp realiteter och inte önsketänk, oavsett om det blir via blogg, komentarer,  twitter eller samtal på fikarasten!