20120206-174155.jpg
Severomorsk-1 är det högra fältet på bilden. Det vänstra fältet, Severomorsk-2 har med sin banlängd på 1925 meter spelat ut sin roll och innan det stängdes 2009 fungerat som helikopterflygfält för ubåtsjakt och transporthelikoptar.

Flygfältet Severomorsk-1 utanför staden med samma namn skall enligt Lenta byggas ut med början av 2012. Det kommer bli en kraftig utbyggnad där man bland annat förlänger rullbanan till från dagens 3000 till 3500 meter och bygger nya taxibanor och flygplansuppställningsplatser. Vidare kommer man även att bygga nya inflygningsljus och inflygningshjälpmedel.

Detta innebär att fältet kommer att få kapacitet att ta emot flygplan från det strategiska bombflyget som till exempel TU-160 BLACKJACK och TU-22M BACKFIRE samt långdistansflygplan av typen IL-96.

Tidigare har flygfältet huserat flygförband med bland annat ubåtsjakthelikopter KA-27 HELIX transportflygplan av typerna AN-12 CUB, AN-26 CURL, IL-38 MAY och TU-134 CRUSTY. Under det kalla kriget fanns det spaningsflygförband med TU-16 BADGER och SU-24 FENCER

Lite mer om fältet kan man läsa på denna ryska Wikipediasida

Severomorsk är bland annat huvudbas för den ryska Norra flottan och har regionens största torrdocka i hamnen och är ett viktigt basområde för ryska aktiviteter i Arktis.

Om man sätter saken i sitt geografiska sammanhang kan det vara intressant att notera att en utbyggnaden sker bara 40 mil från svenskt territorium…