20120206-002321.jpgDigital illustration på hur Proton-S ser ut. Tyvärr saknas det bilder från truppförsöken som genomfördes 2008-2009.

Det ryska försvarsministeriet genomför just nu en upphandling av dykfarkosten Proton-S för attackdykarförbanden i Sevastopol och Vladivostok. Man avser i denna serie köpa in 23 stycken enheter men det finns ingenting som hindrar att man ökar på serierna i framtiden eller fördelar ut materielen till OMRP-förbanden i Östersjöflottan.

Läs mer på;

http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/orders/info/common_info/show?notificationId=2677024

UPPDATERAT 092209FEB12
Det dök upp(!) en illustration på hur räckvidden på Proton enkelt kan förlängas samt fraktbehållare som enkelt kan tas på släp, SM-2.

20120209-221242.jpg

20120209-221608.jpg