20120203-220420.jpg
Snart ett minne blott när ny arsenal stundar?

Nya tider och nya hotbilder kräver ett hotbildsanpassat uppträdande för ryska flygföretag. I framtiden kommer det med all sannolikhet bli mindre av överflygande attackflygplan som släpper ostyrda KAB-250 i bombmattor likt andra världskrigets massanfall i målområdet. I stället satsar man på precisionsbombning och avståndsbekämpning i allt högre grad än tidigare i syfte att komma ifrån motståndarens giftiga luftvärn. För detta anskaffar man nu en hel del styrda vapen i arsenalen för den nya generationens stridsflygplan där bland annat MiG-35, SU-34 och PAK-FA räknas in. Den ryska robottillverkaren KTRV meddelar att man kommer att kunna börja leverera vapensystemen från 2014 och framåt enligt en artikel på www.airforce-technology.com

Man har vidareutvecklat attackrobotarna Kh-35UE/AS-20 KAYAK, Kh-38ME, Kh-58UShE / AS-11 KILTER och jaktroboten RVV-MD/AA-11 ARCHER som beräknas vara klara för att tildelas förbanden från 2013/14. Utöver dessa har man även vidareutvecklat Kh-31PD / AS-17 KRYPTON som redan är testad på SU-34 FULLBACK.

AS-20 KAYAK är en underljudssjömålsrobot med en räckvidd upp till 260 km, en dubblerad räckviddsökning sedan tidigare med hjälp av ökad bränslemängd tack vare en mindre jetmotor.

Attackroboten Kh-38ME har en räckvidd upp till 40km med en stridsdel på 250kg. Den finns i ett antal olika versioner med optisk-, IR-, laser- och satellitstyrning.

Den signalsökande attackroboten Kh-58UShKE har en räckvidd på upp till 245km och är avsedd att slå mot pulsradarstationer. Tack vare vikbara vingar kan den bäras närmare vapenbalken och därmed reducera egen radarsignatur.

Jaktroboten AA-11 ARCHER / RVV-MD är en utvecklad variant av den äldre IR-styrda R-73 roboten. Rykten gör gällande att den skall vara försedd med bland annat fällbara vingar för att kunna bära roboten i ett internt lastrum.

Kh-31PD är även den en signalsökande attackrobot, särskilt anpassad för att slå mot luftvärnsradarsystem.

Observationsplatsen har skrivit lite mer om vapensystemen här

Med sådana förmågor hitom horisonten 2020 i riskbilden borde man ta ett omtag avseende luftvärnets förband och förmågor…