20120201-214430.jpg

KamAZ-65225 med stridsfordonssläp under repetionerna inför segerdagens parad för något år sedan. Foto V. Kuzmin

Det centrala militärområdet har under 2011 fått ca 500 fordon av olika typer levererade till sina förband enligt federationens väpnade styrkors presstjänst.

Bland fordonen märks bland annat ett tjugotal 8X8 lastterrängbilar med personaltransporthytt KamAZ-6350 som kommer att användas som dragfordon i artilleriförband med 15,2cm haubits MSTA-B och Hyacint-B. Bland de andra typerna som märks finns ”två dussin” 6X6 dragbil KamAZ-65225 som bland annat används för stridsfordonstransporter.

Samtidigt genomförs REMO på ansenliga mängder lastterrängbilar. Centrala militärområdet genomförde under 2011 REMO på knappt 250 fordon. För hela den ryska försvarsmakten är planen 5000 fordon under 2012.. Arbetet kommer att ske i samverkan med tillverkarna, men antagligen läggs en hel del arbete ut på fabriker motsvarande 172. bilverkstäderna som enbart sysslar med reparation och renovering av militära fordon.

Full fart på verkstads med andra ord.