20120131-234044.jpg

Förutom att kunna genomföra ubåtsjakt och flygräddning kan förbandet understödja marininfanteriet med trupptransport.

Östersjöflottans ubåtsjakthelikopterförband baserat i Donskoye , Kaliningrad kommer under 2012 att utöka sitt flygtidsuttag till minst 110 flygtimmar per besättning.

Det man kommer att prioritera för förbandet är ubåtsjakt, flygräddning samt landning på fartyg samt flygning under dygnets alla timmar, även de mörka…

Tidigare i januari skrev Observationsplatsen om det rapporterade flygövningstidsuttaget för Östersjöflottans helikopterförband som under 2011 blev i snitt 50 timmar per pilot. Detta är alldeles för lågt för personal ingående i förband med insatsberedskap och det ökade flygtidsuttaget kan medföra att förbandets krigsduglighet kan öka markant.

Med de 14 helikoptrar och de besättningar som förbandet disponerar borde det totala flygtidsuttaget under 2012 bli runt 2100 timmar…