20120129-182335.jpg

Kapten Sinelnikov/капитан синельников används för personaltransporter vid örlögsbasen Kronstadt och S:t Petersburg med omgivning, främst på Neva. Hemmahamn är S:t Petersburg

Personalkategorier som använder båten är representanter ur statsledningen, marinstab, gästande högre dignitärer men även journalistkåren.

Fartyget är byggt i Turkiet och är uppkallad efter den biträdande hamnchefen i S:t Petersburg, Michail Sinelnikov som mördades 2003.